Giảm mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2021

Giảm mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2021

Bằng 90% mức thu phí quy định tại Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư 75/2020/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
Giảm mức thu phí sử dụng đường bộ năm 2021

Giảm mức thu phí sử dụng đường bộ năm 2021

Bằng 70% mức thu phí quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Bằng 90% mức thu phí quy định tại điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC
Giảm mức thu phí trong lĩnh vực y tế năm 2021

Giảm mức thu phí trong lĩnh vực y tế năm 2021

Bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế và 70% mức thu phí quy định tại Phần II; Phần III; các Mục 2, 3, 5, 6, 7, 8 và 9 Phần IV; Phần V Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC
Giảm mức thu phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy năm 2021

Giảm mức thu phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy năm 2021

Bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 5 Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy.
Giảm mức thu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy năm 2021

Giảm mức thu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy năm 2021

Bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục I, Mục II, điểm 2 Mục VI, Mục VII, Mục VIII, Mục IX Phần A và Phần B Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư số 227/2016/TT- BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và 50% mức thu phí quy định tại Mục III, Mục IV, Mục V, điểm 1 Mục VI Phần A Điều 1 Thông tư số 112/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC .
Giảm mức thu phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh năm 2021

Giảm mức thu phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh năm 2021

Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 58/2020/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh.

15/01 2021

Thông báo 848/TB-KCB 2020 về việc thay đổi mức thu, nộp phí lĩnh vực y tế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

Kể từ ngày 01/01/2021 đến 30/6/2021, mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế sẽ thay đổi như sau:

29/12 2020

Thông tư 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021, mức thu một số khoản phí, lệ phí được quy định như sau

22/12 2020

Quyết định 198/QĐ-TTTD về việc giảm trừ tiền khai thác dịch vụ thông tin tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Mức giảm 50% trên tổng số tiền phải thanh toán hàng tháng theo từng hợp đồng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin tín dụng

18/12 2020

Quyết định 2138/QĐ-BTC về việc ban hành danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID - 19

18/12 2020

Công văn 9764/BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2

Giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4

17/12 2020

Nghị quyết 180/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho các khách hàng sử dụng điện

Thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) như đề xuất của Bộ Công Thương tại Báo cáo số 919/BC-BCT ngày 01 tháng 12 năm 2020

Q&A

Câu hỏi:

Đề nghị làm rõ đối tượng bán hàng rong những mặt hàng nào và bán ở đâu sẽ được hỗ trợ do Covid-19? Người đi nhặt ve chai, phế liệu nhỏ lẻ để bán có được hỗ trợ không?

Trả lời:

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định là người buôn bán nhỏ lẻ, không có địa điểm cố định các mặt hàng:

- Lương thực, thực phẩm, đồ uống thuốc lá, thuốc lào

- Hàng dệt, may sẵn, giày, dép

- Thiết bị gia đình (khóa cửa, thảm, chăn, màn, rèm, khăn, dao kéo, thiết bị, đồ dùng gia dụng khác)

- Đồ thờ cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng

- Hàng văn hóa, giải trí (sách, báo, tạp chí, đĩa nhạc và video, thiết bị dụng cụ thể dục thể thao, trò chơi và đồ chơi)

- Hàng gốm sứ, thủy tinh

- Hoa tươi, hoa giả, cây cảnh, động vật cảnh

- Hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ

- Hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh

- Đồng hồ, kính mắt…

Điểm c Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định một trong những điều kiện hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm là người lao động làm một trong những công việc thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, trong đó có công việc “thu gom rác, phế liệu”.

Đề nghị công dân đối chiếu các quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số số 15/2020/ QĐ-TTg để thực hiện.

Câu hỏi:

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công ty của tôi muốn báo giảm lao động vì không hoạt động được. Vậy, công ty tôi muốn báo giảm từ tháng 3 đến tháng 6 có được không?

Trả lời:

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 21, Khoản 3 Điều 85, Khoản 4 Điều 86, Khoản 1 Điều 98 Luật BHXH năm 2014, hàng tháng người sử dụng lao động (doanh nghiệp) có trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc theo mức đóng quy định và trích từ tiền lương của người lao động theo mức đóng quy định để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH; người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng: Người sử dụng lao động và người lao động không đóng BHXH tháng đó; khi có thay đổi thông tin tham gia BHXH, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan BHXH.
Đề nghị bà đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

Câu hỏi:

  DN của tôi vẫn có doanh thu quý 1/2020= 30 tỷ. Theo quy định tại khoản 3 điều 1, chương I, QĐ số 15 có ghi: {3. Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến 31/3/2020) do ảnh hưởng bởi dịch covig - 19}. Xin hỏi: Như vậy doanh nghiệp của tôi có được hỗ trơi người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương không?

Trả lời:

  Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có ý kiến như sau:

  1. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó nguyên tắc hỗ trợ là Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động.

  2. Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg thì người lao động được hỗ trợ khi làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31 tháng 3 năm 2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

  3. Báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác theo mẫu số 15 quy định trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hướng dẫn thẩm định tài chính của doanh nghiệp thì doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cho người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg nếu thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:

  * Trường hợp 1: Tổng doanh thu Quý I/2020 bằng Không.

  * Trường hợp 2: Đảm bảo đủ các điều kiện sau:

  (1) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I/2020 không lớn hơn Không;

  (2) Quỹ dự phòng tiền lương tại thời điểm ngày 31/3/2020 bằng Không;

  (3) Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm ngày 31/3/2020 nhỏ hơn Phải trả

Câu hỏi:
  Doanh nghiệp gặp khó khăn, nên chúng tôi thỏa thuận luân phiên nghỉ không lương với người lao động. Vậy trường hợp này có đóng bảo hiểm cho người lao động không?
Trả lời:
  Theo hướng dẫn tại Quyết định 595/QĐ-BHXH về Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT:
  "Điều 42. Quản lý đối tượng
...
  4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH."
  Theo đó, thỏa thuận nghỉ luân phiên có hai trường hợp:
  - Nếu vẫn trả lương ngừng việc cho những ngày nghỉ thì vẫn đóng bảo hiểm như bình thường, vì những ngày nghỉ này người lao động có hưởng lương ở công ty (chỉ là có thể ở mức thấp hơn).
  - Nếu thỏa thuận với người lao động những ngày nghỉ này là ngày nghỉ không lương, thì NSDLĐ xem lại tổng số ngày nghỉ và không hưởng lương trong tháng, nếu từ 14 ngày trở lên thì tháng đó không phải đóng bảo hiểm.
Nguồn: Thư viện pháp luật
Câu hỏi:
  Công ty có người lao động đi du lịch Đà Nẵng về, họ được yêu cầu phải cách ly tại nhà. Cho tôi hỏi là công ty tôi có phải trả lương cho người lao động này không? Vì lỗi không xuất phát từ công ty?
Trả lời:
  Theo hướng dẫn tại Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2020 về hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành:
  "2. Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: (i) lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (ii) người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền... thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định)."
  Theo đó, việc người lao động ngừng việc là do tác động trực tiếp của dịch Covid và người lao động này cách ly theo yêu cầu của người có thẩm quyền, do đó, công ty phải trả lương ngừng việc theo hướng dẫn trên.
Nguồn: Thư viện pháp luật
Câu hỏi:
  Công ty tôi có ủng hộ một khoản tiền, khẩu trang để phòng, chống Covid-19. Vậy những khoản này có được tính là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN hay không?
Trả lời:
  Tại Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020, trong phần các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có nội dung:
  "Cho phép các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch Covid-19 là khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp".
  Vừa qua, tại Nghị quyết 149/NQ-CP ngày 10/10/2020 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020, Chính phủ thống nhất đề nghị của Bộ Tài chính về việc báo cáo Quốc hội cho phép coi các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch COVID-19 là khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN.
  Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội nội dung này.
  Như vậy, Chính phủ đã thống nhất khoản đóng góp, ủng hộ Covid-19 là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Nội dung này sẽ được trình Quốc hội xem xét, quyết định trong kỳ họp thứ 10 tới đây.
Nguồn: Thư viện pháp luật

Thông tin