Báo cáo: Tác động của đại dịch toàn cầu Covid-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam: Một số kết quả từ khảo sát năm 2021

01/10/2021

Báo cáo: Tác động của đại dịch toàn cầu Covid-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam: Một số kết quả từ khảo sát năm 2021

Xuất hiện từ cách đây gần 2 năm, song đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu. Tính đến ngày 23/09/2021, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO ghi nhận gần 230 triệu ca nhiễm bệnh trong đó hơn 4,7 triệu người tử vong ở 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, làn sóng thứ tư của dịch COVID-19 từ ngày 27/04/2021 cho đến nay đang đặt cả nước trước thử thách to lớn về y tế cộng đồng. Cho đến ngày 22/09/2021, cả nước có trên 728 nghìn ca nhiễm bệnh khiến trên 18.000 người tử vong.

Khảo sát ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến doanh nghiệp Việt Nam (từ đây gọi là “Khảo sát”) có sự tham gia của 2.801 doanh nghiệp tư nhân trong nước được chọn mẫu ngẫu nhiên từ các nhóm doanh nghiệp có đặc điểm đa dạng về loại hình pháp lý, ngành nghề và số năm hoạt động. Chi tiết về đặc điểm doanh nghiệp phản hồi có thể xem tại Phụ lục của Báo cáo này. Khảo sát kết hợp giữa hình thức gửi thư và bảng hỏi điện tử. Trong khi đó, hoạt động điều phối khảo sát được thực hiện từ xa, chủ yếu qua điện thoại và các nền tảng liên lạc trực tuyến. Những hình thức này đảm bảo sự riêng tư cho người trả lời và hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp. Dữ liệu khảo sát sử dụng trong Báo cáo này được thu thập từ ngày 01/07 tới ngày 15/09/2021, có thể phản ánh sát với thực tế hoạt động 9 tháng đầu năm 2021 của các doanh nghiệp Việt Nam.

Tệp tin đính kèm:

Tải xuống