Báo cáo tóm tắt đánh giá nhanh tác động của đại dịch Covid-19 tới vấn đề lao động, việc làm trong các doanh nghiệp tại Việt Nam

21/04/2021

Báo cáo tóm tắt đánh giá nhanh tác động của đại dịch Covid-19 tới vấn đề lao động, việc làm trong các doanh nghiệp tại Việt Nam
Báo cáo này được tổng hợp dựa trên số liệu khảo sát nhanh trực tuyến do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện vào tháng 3 năm 2020, kiến nghị thu thập được từ các cuộc họp trực tuyến, và báo cáo từ trên 700 doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp thuộc 46 tỉnh/thành phố trong cả nước.
Mẫu khảo sát bao gồm doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp chế biến chế tạo (trong đó có doanh nghiệp dệt may, da giầy, diện tử), bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, kho bãi vận tải, dịch vụ lưu trú và ăn uống và dịch vụ hỗ trợ, giáo dục đào tạo, nông lâm ngư nghiệp, xây dựng, tài chính, y tế… là những ngành đang chịu tác động hết sức to lớn từ đại dịch Covid-19.
Chi tiết xem tại đây:
File tài liệu: 2020421142255-BEAVCCI.pdf

Tệp tin đính kèm:

Tải xuống