Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên: Phục hồi và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới

22/02/2022

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên: Phục hồi và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (“VBF”) là cuộc đối thoại chính sách diễn ra giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp nhằm hướng tới một môi trường kinh doanh thuận lợi và phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam. Ngày 18 tháng 02, tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam vừa được diễn ra dưới hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp sau một thời gian trì hoãn do đại dịch COVID-19.
Trong Diễn đàn, nội dung về việc “Khôi phục và phát triển chuỗi cung ứng theo hướng bình thường mới” đã được triển khai và thảo luận. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam có 2 phiên họp là Phiên Kỹ thuật hôm chiều 18/2 (14h-16h25) và Phiên Cấp cao sáng 21/02 (7h30-11h45).
Phiên Kỹ thuật bao gồm các nội dung về khôi phục chuỗi cung ứng, đảm bảo lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Phiên Cấp cao thảo luận các nội dung về: những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và sự phục hồi của nền kinh tế; vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong phát triển chuỗi giá trị toàn cầu ổn định và bên vững; định vị doanh nghiệp trong và ngoài nước trong chuỗi cung ứng.
Dưới đây là tài liệu sau Hội nghị, bao gồm các bài trình bày, bài phát biểu và các kiến nghị của doanh nghiệp và địa phương.