Khảo sát cảm nhận của cộng đồng kinh doanh đối với Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

03/10/2021

Khảo sát cảm nhận của cộng đồng kinh doanh đối với Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ  doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
Một khảo sát diện rộng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiến hành với gần 3000 doanh nghiệp phản hồi tới từ 63 tỉnh, thành phố tính tới ngày 15/9/20215 đã cho thấy mức độ tác động của dịch COVID-19 từ đầu năm 2021 tới nay là rất khốc liệt, với 93,9% doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực. Đa số doanh nghiệp cho biết dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới việc tiếp cận khách hàng, tiếp đến là bị ảnh hưởng về dòng tiền và ảnh hưởng tới vấn đề nhân công, người lao động của doanh nghiệp. Chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp đã bị gián đoạn. Một số doanh nghiệp cho biết còn bị ảnh hưởng tới các vấn đề khác, từ giảm đơn hàng, giảm sản lượng, phải trì hoãn, giãn tiến độ đầu tư thậm chí huỷ dự án đang hoặc sẽ thực hiện. Các doanh nghiệp cũng bị phát sinh thêm chi phí phòng ngừa dịch Covid-19. Không ít doanh nghiệp gặp khó khăn do chuyên gia nước ngoài không thể sang Việt Nam làm việc. Một số đáng kể các doanh nghiệp cũng không thể ra nước ngoài tiến hành các hoạt động giao thương theo kế hoạch. Nhiều trường hợp cho biết bị gián đoạn, ngưng trệ hoạt động, thậm chí dừng hoạt động do tình hình dịch và đứng trước bờ vực phá sản bởi thị trường giảm cầu đột ngột, dẫn tới giảm doanh thu cũng như vấp phải những rủi ro về thu hồi nợ, mất khả năng thanh toán. Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những khó khăn chưa từng thấy do dịch COVID-19.
Trước tình hình khó khăn của doanh nghiệp và người dân, gần đây Nhà nước đã có một loạt các điều chỉnh chính sách quan trọng.6 Đáng chú ý trong các văn bản chính sách mới ban hành gần đây là Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Cộng đồng kinh doanh đang kỳ vọng vào những giải pháp cụ thể được nêu trong Nghị quyết về sự tiếp tục đồng hành của Chính phủ với các thành phần của nền kinh tế trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc để tập trung nguồn lực khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần bảo đảm an sinh, việc làm cho người lao động.
Tại Nghị quyết 105, Chính phủ cũng đã giao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề kịp thời nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thực hiện chỉ đạo trên của Chính phủ, VCCI tiến hành một khảo sát nhanh các hiệp hội doanh nghiệp và liên minh hợp tác xã nhằm cung cấp thông tin tới Chính phủ để nâng cao hiệu quả thực thi của Nghị quyết quan trọng này

Tệp tin đính kèm:

Tải xuống