Tài liệu Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp: "Cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng và các lĩnh vực liên quan"

30/11/2021

Tài liệu Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp: "Cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng và các lĩnh vực liên quan"
Sáng 26/11, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng và lĩnh vực liên quan do Bộ Xây dựng và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Nội dung chính của Hội nghị Đối thoại bao gồm phần Công bố báo cáo “Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư – Đất đai – Xây dựng – Môi trường: Một số kết quả từ khảo sát doanh nghiệp”. Báo cáo được xây dựng từ kết quả phản hồi của 10.197 doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn quốc. Tiếp theo là phần thảo luận, đối thoại với doanh nghiệp nhằm nhận diện những khó khăn thực tế của doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và các lĩnh vực có liên quan.
Bên cạnh đó, nhằm góp phần nhận diện những thủ tục hành chính doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc khi thực hiện các dự án đầu tư có công trình xây dựng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Bộ Xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Chương trình Aus4Reform) xây dựng Báo cáo “Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư – đất đai – xây dựng – môi trường: Một số kết quả từ khảo sát doanh nghiệp năm 2020”
Dưới đây là tài liệu sau Hội nghị, bao gồm các bài trình bày, bài phát biểu và các kiến nghị của doanh nghiệp và địa phương.

Tệp tin đính kèm:

Tải xuống