Công cụ tìm chính sách

[Cần Thơ] Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về tài chính trong bối cảnh Covid-19

- Sở Tài chính sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp vừa đảm bảo hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho doanh nghiệp, vừa thu đúng, đủ và kịp thời theo pháp luật...

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trong thẩm quyền Bộ Tài chính

1. Đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng Áp dụng Điều 50 Luật Hải quan năm 2014 về...

[Hà Nội] Hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng...

Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu sẽ được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong...

Giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y

1. Kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y được quy định như sau: Số tt Tên...

Giảm mức thu phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản năm 2021

Bằng 90% mức thu phí quy định tại điểm 3 Mục II Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản ban hành kèm theo Thông...

Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất năm 2021

a) Cho vay trả lương ngừng việc: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp...

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và trích lập dự phòng rủi ro 1. Trên cơ sở đề nghị của VNA và đánh giá về khả năng trả nợ đầy đủ...

Tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay năm 2021

Số tiền tái cấp vốn 1. Số tiền tái cấp vốn tối đa đối với từng khoản cho vay VNA không vượt quá số tiền cho vay của từng khoản cho vay VNA theo Giấy đề nghị vay...

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 năm 2021

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ của khoản nợ (bao gồm có các khoản nợ thuộc phạm vi điều...

Hỗ trợ NSDLD vay vốn để trả lương ngừng việc đối với NLD

Vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với...

Hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do Covid-19

Hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

Mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

1. Đối với mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa Mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các...

[Hà Nội] Bổ sung danh sách khách hàng đủ điều kiện miễn giảm tiền điện đợt 3,4

- Mức miễn giảm 20% đối với cơ sở y tế đang được dùng đề khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19. - Mức miễn giảm 100% đối với cơ sở đang...

[Hà Nội] Bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng do COVID-19

Thành phố quyết định bổ sung kinh phí cho Sở Xây dựng để thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại...

Hỗ trợ giảm giá điện Đợt 5

Mức hỗ trợ giảm tiền điện: Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện nêu tại điểm a, mục 1 Công văn 5411/BCT-ĐTĐL

Hỗ trợ giảm giá điện đợt 4

- Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, nức hỗ trợ giảm giá điện:   + Giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách...

Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3 (năm 2021)

Giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định...

Giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất nằm trong đối tượng áp dụng kể trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ...

Gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất năm 2021

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 2...

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy...

Giảm 15% tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ...

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trong lĩnh vực lao động

1. Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ...

Về bổ sung đối tượng miễn đóng phí công đoàn

Đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì không phải đóng đoàn phí...

Về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đạt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021

1. Đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 - Đoàn viên, người lao động khu vực có...

Hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do Covid-19 năm 2021

Được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ

Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động năm 2021

Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người lao động/tháng và...

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất năm 2021

Người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo...

Quy định tạm thời mở đường bay nội địa chở khách đảm bảo kiểm soát dịch COVID-19

Từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không phù hợp với từng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19; đáp ứng nhu cầu...

Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đối với các hoạt động du lịch

Phân loại cấp độ dịch: Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng...

Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Phân loại cấp độ dịch: Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng...

Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đối với lĩnh vực vận tải

Phân loại cấp độ dịch: Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng...

Phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID- 19

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo phục hồi sản xuất, phân công nhiệm vụ cụ thể (có thể hình thành nhiều tổ...

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trong thấm quyền Bộ Công thương

1. Đảm bảo ổn định sản xuất, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng Tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo cân đối vật tư, hàng hoá quan trọng, thiết yếu đối với...

Gửi ý kiến theo hộp dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi