Công cụ tìm chính sách

Còn hiệu lực

Giảm thuế suất giá trị gia tăng trong năm 2022

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022 (các mặt hàng có thuế suất giá trị gia tăng từ 10% sẽ xuống 8%).
Còn hiệu lực

Giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Mức thuế bảo vệ môi trường được áp dụng đối với nhiên liệu bay giảm 50% tương đương với 1.500 đồng/lít. Kể từ ngày 01/01/2023, mức thuế bảo vệ môi trường được...
Còn hiệu lực

Lùi thời gian áp dụng thu phí trên tổng doanh thu với DN dịch vụ truyền hình

- Doanh thu tính phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền từ 50 tỷ đồng trở xuống (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) sẽ được miễn phí. - Nếu tổng doanh thu...
Còn hiệu lực

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

S ố tt Tên phí, lệ phí Mức thu 1 Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường Bằng 70% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí...
Hết hiệu lực

Gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cụ thể như sau: Thời hạn nộp thuế tiêu thụ...
Còn hiệu lực

Giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/05/2022: Mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính...
Hết hiệu lực

Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi...
Hết hiệu lực

Hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do Covid-19 năm 2021 (sửa đổi, bổ sung)

Được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ với phương thức chi trả là trả 01 lần cho hộ kinh doanh.
Hết hiệu lực

Hỗ trợ hộ kinh doanh có thu nhập thấp không phải đăng kí hộ kinh doanh

Hỗ trợ 01 lần với mức 3.000.000 đồng/hộ.
Hết hiệu lực

Giảm mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch...
Hết hiệu lực

Hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất (sửa đổi, bổ sung)

Vay vốn trả lương ngừng việc: Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng; thời hạn vay...
Hết hiệu lực

Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất năm 2021

a) Cho vay trả lương ngừng việc: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp...
Hết hiệu lực

Mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

1. Đối với mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa Mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các...
Hết hiệu lực

[Hà Nội] Bổ sung danh sách khách hàng đủ điều kiện miễn giảm tiền điện đợt 3,4

- Mức miễn giảm 20% đối với cơ sở y tế đang được dùng đề khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19. - Mức miễn giảm 100% đối với cơ sở đang...
Hết hiệu lực

[Hà Nội] Bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng do COVID-19

Thành phố quyết định bổ sung kinh phí cho Sở Xây dựng để thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại...
Hết hiệu lực

Hỗ trợ giảm giá điện Đợt 5

Mức hỗ trợ giảm tiền điện: Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện nêu tại điểm a, mục 1 Công văn 5411/BCT-ĐTĐL
Hết hiệu lực

Hỗ trợ giảm giá điện đợt 4

- Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, nức hỗ trợ giảm giá điện:   + Giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách...
Hết hiệu lực

Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3 (năm 2021)

Giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định...
Hết hiệu lực

Miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng đất đối với doanh nghiệp, tổ chức chịu tác động của Covid-19

Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đối tượng thỏa mãn đối tượng áp dụng.
Hết hiệu lực

Giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất nằm trong đối tượng áp dụng kể trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ...
Hết hiệu lực

Gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất năm 2021

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 2...
Hết hiệu lực

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy...
Hết hiệu lực

Giảm 15% tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ...
Còn hiệu lực

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

1. Đối với đoàn viên, người lao động: - Đoàn viên, người lao động là ca bệnh F0: Tối đa là 3.000.000 đồng/người : có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ...
Còn hiệu lực

Điều chỉnh chế độ đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19

- Người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người nhiễm COVID-19, nghi nhiễm COVID-19 tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19: 450.000 đồng/người/ngày. - Mức...
Còn hiệu lực

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất năm 2021 (sửa đổi, bổ sung)

Người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo...
Còn hiệu lực

Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động năm 2021 (sửa đổi, bổ sung)

Thực hiện theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg: Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa là...
Còn hiệu lực

Hỗ trợ người lao động và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục mầm non tư thục

1. Các chính sách hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực BHXH gồm: (i) Chính sách giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0% quỹ tiền...
Còn hiệu lực

Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Còn hiệu lực

Cơ chế, chính sách đối với sản xuất, nhập khẩu, cung ứng thuốc trong tình hình dịch COVID-19

Đối với các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc phục vụ trực tiếp cho phòng, chống dịch COVID-19 mà...
Còn hiệu lực

Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cấp giấy phép, giấy chứng nhận, kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực NN&PTNT

Áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến trong quá trình kéo dài thời hạn giấy phép 06 tháng (đối với giấy phép có thời hạn), tạm hoãn tối...
Còn hiệu lực

Quy định tạm thời về triển khai đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng với COVID-19 (đã sửa đổi)

Tiếp tục khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19 để phát triển kinh...
Hết hiệu lực

Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đối với các hoạt động du lịch

Phân loại cấp độ dịch: Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng...
Hết hiệu lực

Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Phân loại cấp độ dịch: Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng...
Hết hiệu lực

Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đối với lĩnh vực vận tải

Phân loại cấp độ dịch: Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng...

Gửi ý kiến theo hộp dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi