Công cụ tìm chính sách

Hết hiệu lực

Mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

1. Đối với mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa Mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các...
Hết hiệu lực

[Hà Nội] Bổ sung danh sách khách hàng đủ điều kiện miễn giảm tiền điện đợt 3,4

- Mức miễn giảm 20% đối với cơ sở y tế đang được dùng đề khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19. - Mức miễn giảm 100% đối với cơ sở đang...
Hết hiệu lực

[Hà Nội] Bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng do COVID-19

Thành phố quyết định bổ sung kinh phí cho Sở Xây dựng để thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại...
Hết hiệu lực

Hỗ trợ giảm giá điện Đợt 5

Mức hỗ trợ giảm tiền điện: Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện nêu tại điểm a, mục 1 Công văn 5411/BCT-ĐTĐL
Hết hiệu lực

Hỗ trợ giảm giá điện đợt 4

- Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, nức hỗ trợ giảm giá điện:   + Giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách...
Hết hiệu lực

Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3 (năm 2021)

Giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định...

Gửi ý kiến theo hộp dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi