Giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

09/01/2022 | Thuế - Phí - Lệ phí

Đối tượng áp dụng

Các doanh nghiệp ngành hàng không.
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022
...

Mức ưu đãi

Mức thuế bảo vệ môi trường được áp dụng đối với nhiên liệu bay giảm 50% tương đương với 1.500 đồng/lít.

Kể từ ngày 01/01/2023, mức thuế bảo vệ môi trường được áp dụng đối với nhiên liệu bay lại quay trở lại giá 3.000 đồng/lít.

...

Trình tự/ thủ tục

- Bộ Tài chính và Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo, giám sát các thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu bay rà soát để giảm giá bán nhiên liệu bay tương ứng với giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng này trong thời gian thực hiện khi Nghị quyết 13/2021/UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực.

- Tổng cục Thuế phổ biến, hướng dẫn cho người nộp thuế, đồng thời chỉ đạo các Chi cục Thuế kịp thời triển khai, áp dụng mức ưu đãi này

...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem