Giảm thuế suất giá trị gia tăng trong năm 2022

12/01/2022 | Thuế - Phí - Lệ phí

Đối tượng áp dụng

Các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Từ ngày 11 tháng 01 năm 2022 đến hết năm 2022
...

Mức ưu đãi

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022 (các mặt hàng có thuế suất giá trị gia tăng từ 10% sẽ xuống 8%).
...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

Tất cả các hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%. trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản,...
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem