[Hà Nội] Bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng do COVID-19

25/09/2021 | Giá dịch vụ

Đối tượng áp dụng

Các cơ sở khám chữa bệnh, khu cách ly tập trung và tất cả các hộ dân sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn Hà Nội.

...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Bắt đầu từ ngày 14 tháng 09 năm 2021 và áp dụng cho tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt các tháng 09, 10, 11, 12 năm 2021.
...

Mức ưu đãi

Thành phố quyết định bổ sung kinh phí cho Sở Xây dựng để thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 với số tiền là 165,4 tỷ đồng để hỗ trợ tiền sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND.

...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

Các trường hợp và mức ưu đãi cụ thể được quy định theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 13/08/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội bao gồm:
- Các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
- Các hộ dân sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt.
...

Trình tự/ thủ tục

Thành phố thực hiện hỗ trợ thông qua các đơn vị cấp nước để giảm trực tiếp tiền nước xác định theo hóa đơn của người sử dụng nước thuộc phạm vi cấp nước của từng đơn vị.
Sở Xây dựng chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra và thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND.
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem