[Hà Nội] Hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

25/09/2021 | Thuế - Phí - Lệ phí

Đối tượng áp dụng

Tất cả các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Hà Nội.
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Bắt đầu triển khai từ ngày 13 tháng 09 năm 2021.
...

Mức ưu đãi

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/04/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/03/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trong đó có hướng dẫn cụ thể tới các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải.
- Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ban hành văn bản số 2418/ĐKVN-TCKHĐT ngày 29/06/2021 về quy định mức thu phí sử dụng đường bộ nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, hướng dẫn cụ thể đến các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tổ chức thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tiếp cận chính sách hỗ trợ.
- Giãn thời gian bắt buộc phải lắp đặt camera trên phương tiện vận tải đến 31/12/2021 theo Mục 6 Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ.
...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

Các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
...

Trình tự/ thủ tục

Các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội sẽ được hướng dẫn cách tiếp cận, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Trung ương cũng như được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi tiếp theo thẩm quyền các sở ngành Thành phố bao gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội.
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem