Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

28/12/2021 | Lao động - Bảo hiểm xã hội

Đối tượng áp dụng

 • Đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
 • Cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch Covid-19
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021.
...

Mức ưu đãi

1. Đối với đoàn viên, người lao động:

- Đoàn viên, người lao động là ca bệnh F0:

 • Tối đa là 3.000.000 đồng/người: có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid- 19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.
 • Tối đa là 1.500.000 đồng/người: phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

- Đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị tử vong do nhiễm vi rút Sars-CoV-2 thì thân nhân của họ được hỗ trợ là 5.000.000 đồng/người.

- Các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khác cần hỗ trợ do công đoàn cơ sở xem xét.

2. Đối với cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch Covid-19

- Cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, đoàn viên, người lao động được công đoàn cấp trên cơ sở huy động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19: 100.000 đồng đến 150.000 đồng/người/ngày nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/người/năm.

- Cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị: 80.000 đồng đến 120.000 đồng/người/ngày nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/năm.

- Cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch bị nhiễm Covid-19 được áp dụng các chế độ như đối với đoàn viên, lao động là ca bệnh F0.

...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

 • Đoàn viên, người lao động là ca bệnh F0 phải không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19.
 • Mỗi đối tượng F0 chỉ được hỗ trợ một lần dù nhiều lần dương tính với Sars-CoV-2.
  • Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng mức hỗ trợ khác nhau chỉ được hưởng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.
  • Trường hợp đã được chi hỗ trợ khi là F0 sau đó bị tử vong do Covid-19 thì thân nhân được hỗ trợ theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định này.
...

Trình tự/ thủ tục

 • Các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khác cần hỗ trợ giao Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động xem xét, quyết định theo các quy định về phân cấp tài chính của Tổng Liên đoàn phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu phòng, chống dịch và nguồn tài chính công đoàn được phê duyệt trong năm.
 • Cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, đoàn viên, người lao động được công đoàn cấp trên cơ sở huy động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19: Được quyết định bởi Ban thường vụ công đoàn các cấp.
 • Cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị: Được quyết định bởi Ban chấp hành công đoàn cơ sở tự cân đối trong nguồn tài chính được duyệt chi
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem