Hỗ trợ đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh

01/03/2022 | Lao động - Bảo hiểm xã hội

Đối tượng áp dụng

Cán bộ trong các cơ quan công đoàn.
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/03/2022.

Việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (kể cả F0 tử vong) được thực hiện theo quy định về chi hỗ trợ, thăm hỏi, trợ cấp tại:

  • Quyết định 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở
  • Quyết định 4291/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn.
...

Mức ưu đãi

Thăm hỏi tối đa 1.000.000 đồng/lần, một năm không quá 2 lần đối với cán bộ, công chức, lao động được cấp có thẩm quyền cho phép ký hợp đồng lao động trong các cơ quan công đoàn bị ốm đau, tai nạn, dịch bệnh phải điều trị tại bệnh viện (nội, ngoại trú).

Trợ cấp tối đa 3.000.000 đồng/lần, một năm không quá 2 lần, nếu gia đình cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan công đoàn gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, dịch bệnh hoặc lý do đặc biệt khác.

Thăm hỏi tối đa 1.000.000 đồng/lần, một năm không quá 2 lần, nếu có người thân (cha, mẹ đẻ hoặc bên vợ, bên chồng, vợ hoặc chồng, con) ốm đau dài ngày, tai nạn phải điều trị.

...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

Cán bộ, công chức, lao động thuộc cơ quan công đoàn.
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem