Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trong thấm quyền Bộ Công thương

10/09/2021 | Khác

Đối tượng áp dụng

Cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên cả nước.
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết 105/NQ-CP được ban hành - ngày 09 tháng 09 năm 2021.

...

Mức ưu đãi

1. Đảm bảo ổn định sản xuất, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng
  • Tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo cân đối vật tư, hàng hoá quan trọng, thiết yếu đối với sản xuất và đời sống, không để lợi dụng tăng giá.
  • Tăng cường cung cấp thông tin thị trường, nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hoá của các nước; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến; kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm trên môi trường số; tiếp tục hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại thị trường trong nước và mở rộng xuất khẩu sang các thị trường còn dư địa lớn.
  • Nghiên cứu, đề xuất biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển sang sản xuất và phân phối các sản phẩm nông sản theo phương thức đặt hàng tương lai để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu thông qua việc tổng hợp, dự báo sản lượng, chất lượng hàng hóa và liên kết chào bán.
2. Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
  • Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật; bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để bị trục lợi chính sách.
  • Nâng cao năng lực đàm phán, công khai, minh bạch về giá cước và phụ thu ngoài giá cước dịch vụ vận chuyển hàng hoá bằng đường biển.

...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang gặp khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 thuộc các chính sách được ban hành trong Nghị quyết 105/NQ-CP và các chính sách khác thuộc thẩm quyền của Bộ, ban, ngành, đoàn thể liên quan.
...

Trình tự/ thủ tục

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề kịp thời nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem