Hỗ trợ lãi suất với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

08/02/2022 | Vốn - Tín dụng

Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nơi, có khả năng phục hồi trong các ngành, lĩnh vực:

  • Hàng không
  • Vận tải kho bãi
  • Du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống
  • Giáo dục và đào tạo
  • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
  • Công nghiệp chế biến, chế tạo (đã bao gồm máy móc, trang thiết bị, thuốc, hóa, dược liệu)
  • Xuất bản phần mêm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan
  • Hoạt động dịch vụ thông tin
  • Cho vay cải tạo chung cư cũ
  • Xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Trong 2 năm 2022-2023
...

Mức ưu đãi

Hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi trong các ngành và lĩnh vực đã quy định.
...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

Thuộc đối tượng thụ hưởng, đã được vay vốn hoặc đáp ứng các điều kiện vay vốn, được ngân hàng thương mại chấp thuận.
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem