Hỗ trợ tiền cho người lao động phải về nước trước hạn

21/02/2022 | Lao động - Bảo hiểm xã hội

Đối tượng áp dụng

Người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng.
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 21/02/2022.
...

Mức ưu đãi

- Hỗ trợ từ 10 - 30 triệu đồng/trường hợp: Người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài.

- Hỗ trợ từ 07 - 20 triệu đồng: Người lao động phải về nước trước hạn do người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng.

- Hỗ trợ 07 - 20 triệu đồng: Người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem