Công cụ tìm chính sách

Hết hiệu lực

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch

- Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế...
Hết hiệu lực

Hỗ trợ nâng cao năng lực cho lao động của tổ chức kinh tế tập thể

Chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên ít nhất bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng/01 khóa đào tạo. Trường hợp khóa đào tạo có thời gian dưới 01...
Hết hiệu lực

Cơ chế, chính sách đối với sản xuất, nhập khẩu, cung ứng thuốc trong tình hình dịch COVID-19

Đối với các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc phục vụ trực tiếp cho phòng, chống dịch COVID-19 mà...
Hết hiệu lực

Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cấp giấy phép, giấy chứng nhận, kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực NN&PTNT

Áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến trong quá trình kéo dài thời hạn giấy phép 06 tháng (đối với giấy phép có thời hạn), tạm hoãn tối...
Hết hiệu lực

Quy định tạm thời về triển khai đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng với COVID-19 (đã sửa đổi)

Tiếp tục khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19 để phát triển kinh...
Hết hiệu lực

Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đối với các hoạt động du lịch

Phân loại cấp độ dịch: Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng...

Gửi ý kiến theo hộp dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi