Công cụ tìm chính sách

Còn hiệu lực

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

1. Đối với đoàn viên, người lao động: - Đoàn viên, người lao động là ca bệnh F0: Tối đa là 3.000.000 đồng/người : có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ...
Còn hiệu lực

Điều chỉnh chế độ đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19

- Người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người nhiễm COVID-19, nghi nhiễm COVID-19 tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19: 450.000 đồng/người/ngày. - Mức...
Còn hiệu lực

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất năm 2021 (sửa đổi, bổ sung)

Người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo...
Còn hiệu lực

Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động năm 2021 (sửa đổi, bổ sung)

Thực hiện theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg: Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa là...
Còn hiệu lực

Hỗ trợ người lao động và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục mầm non tư thục

1. Các chính sách hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực BHXH gồm: (i) Chính sách giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0% quỹ tiền...
Còn hiệu lực

Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Gửi ý kiến theo hộp dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi