Công cụ tìm chính sách

Hết hiệu lực

Hỗ trợ NLĐ quay trở lại thị trường lao động

1. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng. 2. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng. 3. Phương thức chi trả: Hằng tháng.
Hết hiệu lực

Hỗ trợ NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp

1. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng. 2. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng. 3. Phương thức chi trả: Hằng tháng.
Hết hiệu lực

Hỗ trợ NLĐ học nghề tại thành phố Hà Nội

Người học nghề sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo theo mức quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố với từng nghề, đối tượng cụ thể. Người tham gia học nghề thuộc...
Hết hiệu lực

Hỗ trợ đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh

Thăm hỏi tối đa 1.000.000 đồng/lần, một năm không quá 2 lần đối với cán bộ, công chức, lao động được cấp có thẩm quyền cho phép ký hợp đồng lao động trong...
Hết hiệu lực

Hỗ trợ tiền cho người lao động phải về nước trước hạn

- Hỗ trợ từ 10 - 30 triệu đồng/trường hợp : Người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả...
Hết hiệu lực

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong 6 tháng đầu năm 2022

Hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà đối với người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế...

Gửi ý kiến theo hộp dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi