Quy định tạm thời về triển khai đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng với COVID-19 (đã sửa đổi)

28/10/2021 | Khác

Đối tượng áp dụng

  • Các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, các hãng hàng không, các cảng hàng không;
  • Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không.
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Được áp dụng từ ngày 21/10/2021 cho đến khi có điều chỉnh, bổ sung mới.
...

Mức ưu đãi

Tiếp tục khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19 để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới.
...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

1. Đối với hành khách:

Các hãng hàng không chỉ tiếp nhận vận chuyển hành khách có nhu cầu đi lại phục vụ quá trình phục hồi kinh tế như hoạt động công vụ, lực lượng phòng chống dịch COVID-19, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân và người dân có nhu cầu.

2. Đối với tổ bay (tổ lái và tiếp viên):

- Có chứng nhận tiêm chủng đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (mũi cuối tiêm ít nhất 14 ngày).

- Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 07 ngày.

3. Đối với cảng hàng không, sân bay:

- Có đầy đủ các phương án phương án, kế hoạch đón, trả hành khách ra vào cảng hàng không bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

- Bố trí đầy đủ các khu vực, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho việc phòng, chống và ứng phó với dịch COVID-19

4. Đối với hãng hàng không:

- Xây dựng quy trình phục vụ hành khách theo quy định của Bộ GTVT bảo đảm phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Công bố công khai trên trang thông tin điện tử của hãng và các đại lý bán vé chính thức của hãng về các điều kiện vận chuyển đối với hành khách.

- Yêu cầu, hướng dẫn, kiểm tra hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử (mục Khai báo di chuyển nội địa) tại ứng dụng PC-COVID; trường hợp hành khách chưa thực hiện khai báo, hãng hàng không có trách nhiệm bố trí nhân viên và thiết bị hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo trên ứng dụng PC- COVID.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra việc phòng chống dịch của tổ bay, tại sân bay và trên tàu bay.

- Thực hiện thông tin tuyên truyền cho hành khách về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

5. Kế hoạch khai thác:

a) Giai đoạn từ ngày 29/12/2021 đến hết ngày 16/02/2022:

Đường bay

Từ ngày 29/12/2021 đến hết ngày 18/01/2022

Từ ngày 19/01/2022 đến hết ngày 16/02/2022

Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

25 chuyến khứ hồi/ ngày

52 chuyến khứ hồi/ ngày

TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

20 chuyến khứ hồi/ ngày

27 chuyến khứ hồi/ngày

Hà Nội - Đà Nẵng

20 chuyến khứ hồi/ ngày

20 chuyến khứ hồi/ ngày

TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng/Nghệ An/Thanh Hóa

09 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay

14 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đi/đến Phú Quốc, Khánh Hòa

14 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay

27 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay

TP. Hồ Chí Minh - Bình Định

09 chuyến khứ hồi/ngày

18 chuyến khứ hồi/ngày

Các đường bay khác

Tổng cộng 09 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay

b) Từ ngày 17/02/2022: tần suất khai khác các đường bay thực hiện theo tần suất trong giai đoạn từ ngày 29/12/2021 đến hết ngày 18/01/2022 cho đến khi Bộ GTVT có quyết định điều chỉnh bổ sung hoặc văn bản chỉ đạo mới.

Trường hợp điều chỉnh tần suất khai thác các đường bay nội địa, Bộ GTVT sẽ ban hành quyết định điều chỉnh bổ sung hoặc văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện.

...

Trình tự/ thủ tục

Cục Hàng không Việt Nam:

- Chủ trì triển khai tới các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không Việt Nam tổ chức, phân công thực hiện Quy định này đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

- Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay bố trí bộ phận tổ chức tiếp nhận thông tin hành khách từ hãng hàng không và thông báo tới đầu mối tiếp nhận của địa phương có hành khách đến vào thời điểm 14 giờ 00 và 22 giờ 00 hàng ngày theo Mẫu thông tin di chuyển nội địa ban hành kèm theo Quy định này; tổ chức giám sát việc thực hiện Quy định này.

- Phối hợp, hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương truy tìm những trường hợp hành khách chưa về địa phương như cam kết.

- Tổng hợp báo cáo Bộ GTVT tình hình thực hiện Quy định này hàng tháng.

- Tiếp tục theo dõi tình hình thị trường, diễn biến dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất, báo cáo Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh tần suất trên các đường bay trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán năm 2022 (nếu cần thiết) trước ngày 13/01/2022.

...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem