Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cấp giấy phép, giấy chứng nhận, kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực NN&PTNT

31/12/2021 | Khác

Đối tượng áp dụng

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức đánh giá sự phù hợp, cơ quan cấp phép nhằm mục đích cấp giấy phép, giấy chứng nhận, quyết định, văn bản chấp thuận hoặc đánh giá định kỳ, kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do phải áp dụng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Từ 30 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2022.
...

Mức ưu đãi

Áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến trong quá trình kéo dài thời hạn giấy phép 06 tháng (đối với giấy phép có thời hạn), tạm hoãn tối đa 06 tháng hoạt động giám sát định kỳ; hoặc thực hiện cấp phép tạm thời tối đa 06 tháng, kiểm tra chất lượng nhập khẩu trên cơ sở xem xét hồ sơ đầy đủ, hợp lệ mà không phải tổ chức đánh giá trực tiếp tại hiện trường.

Việc đánh giá trực tiếp tại hiện trường được thực hiện khi địa phương kiểm soát được dịch bệnh theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức đánh giá, cơ quan cấp phép đáp ứng yêu cầu về nguồn lực, phương tiện kỹ thuật (máy tính, đường truyền internet, ứng dụng phần mềm, máy ghi âm, ghi hình...)

- Các cơ sở, tổ chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin

...

Trình tự/ thủ tục

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các biện pháp nêu trên đảm bảo hoạt động sản xuất của tổ chức, cá nhân không bị đình trệ, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để thanh tra, kiếm tra, xử lý vi phạm kịp thời.
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem