Công cụ tìm chính sách

Còn hiệu lực

Giảm thuế suất giá trị gia tăng trong năm 2022

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022 (các mặt hàng có thuế suất giá trị gia tăng từ 10% sẽ xuống 8%).
Còn hiệu lực

Giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Mức thuế bảo vệ môi trường được áp dụng đối với nhiên liệu bay giảm 50% tương đương với 1.500 đồng/lít. Kể từ ngày 01/01/2023, mức thuế bảo vệ môi trường được...
Còn hiệu lực

Lùi thời gian áp dụng thu phí trên tổng doanh thu với DN dịch vụ truyền hình

- Doanh thu tính phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền từ 50 tỷ đồng trở xuống (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) sẽ được miễn phí. - Nếu tổng doanh thu...
Còn hiệu lực

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

S ố tt Tên phí, lệ phí Mức thu 1 Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường Bằng 70% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí...
Hết hiệu lực

Gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cụ thể như sau: Thời hạn nộp thuế tiêu thụ...
Còn hiệu lực

Giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/05/2022: Mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính...

Gửi ý kiến theo hộp dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi