Công cụ tìm chính sách

Hết hiệu lực

Gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số...
Còn hiệu lực

Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 3 Nghị...
Còn hiệu lực

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu)

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp: Của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2022 đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng....
Hết hiệu lực

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô lắp ráp trong nước

1. Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với...
Hết hiệu lực

Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nghề cho người lao động doanh nghiệp vừa và nhỏ ở TP.HCM

Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/người/khóa học, mỗi người chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ này một lần. Trường hợp...
Hết hiệu lực

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 2022

Doanh nghiệp, tổ chức được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của kỳ tính thuế TNDN năm 2022 đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng...

Gửi ý kiến theo hộp dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi