Công cụ tìm chính sách

[Cần Thơ] Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về tài chính trong bối cảnh Covid-19

- Sở Tài chính sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp vừa đảm bảo hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho doanh nghiệp, vừa thu đúng, đủ và kịp thời theo pháp luật...

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trong thẩm quyền Bộ Tài chính

1. Đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng Áp dụng Điều 50 Luật Hải quan năm 2014 về...

[Hà Nội] Hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng...

Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu sẽ được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong...

Giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y

1. Kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y được quy định như sau: Số tt Tên...

Giảm mức thu phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản năm 2021

Bằng 90% mức thu phí quy định tại điểm 3 Mục II Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản ban hành kèm theo Thông...

Gửi ý kiến theo hộp dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi