Công cụ tìm chính sách

Còn hiệu lực

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi...
Còn hiệu lực

Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm , tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định (từ...
Còn hiệu lực

Hỗ trợ lãi suất với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả...
Hết hiệu lực

Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi...
Hết hiệu lực

Hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do Covid-19 năm 2021 (sửa đổi, bổ sung)

Được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ với phương thức chi trả là trả 01 lần cho hộ kinh doanh.
Hết hiệu lực

Hỗ trợ hộ kinh doanh có thu nhập thấp không phải đăng kí hộ kinh doanh

Hỗ trợ 01 lần với mức 3.000.000 đồng/hộ.

Gửi ý kiến theo hộp dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi