Sự kiện

Sự kiện đã diễn ra

30

Tháng 7

VCCI HCM: Khóa đào tạo Hướng dẫn sử dụng INCOTERMS® 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Incoterms® là bộ các qui tắc do Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) soạn thảo để giải thích các điều kiện thương mại không chỉ trong...

Trực tuyến qua nền tảng Zoom

08:30

Chi tiết

15

Tháng 7

VCCI Nghệ An: Hội nghị trực tuyến: “Nội dung mới của Luật Quản lý thuế và các Nghị định hướng dẫn – điểm mới của Thông tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2021”

Nằm trong chuỗi các hoạt động đào tạo, hội nghị miễn phí trực tuyến trên nền tảng Zoom nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp...

Trực tuyến qua nền tảng Zoom

14:00

Chi tiết

14

Tháng 8

VCCI Nghệ An: Hội nghị trực tuyến với nội dung: Chính sách mới về BHXH, BHYT, BHTN năm 2021 và giải đáp vướng mắc về Gói hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Nghị quyết 68/NQ-CP

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp địa phương hiểu rõ và thực hiện đầy đủ các quy định mới về chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2021; đồng...

Trực tuyến qua nền tảng Zoom

08:30

Chi tiết