Sự kiện

Sự kiện đã diễn ra

05

Tháng 5

VCCI Đà Nẵng: Nâng cao năng lực quản lý cấp trung hậu Covid-19

Nhằm nâng cao kiến thức về quản trị doanh nghiệp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần phát triển doanh nghiệp một cách bền vững...

VCCI Đà Nẵng, 26 Hồ Nguyên Trừng, Đà Nẵng

08:15

Chi tiết

30

Tháng 7

VCCI HCM: Khóa đào tạo Hướng dẫn sử dụng INCOTERMS® 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Incoterms® là bộ các qui tắc do Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) soạn thảo để giải thích các điều kiện thương mại không chỉ trong...

Trực tuyến qua nền tảng Zoom

08:30

Chi tiết

15

Tháng 7

VCCI Nghệ An: Hội nghị trực tuyến: “Nội dung mới của Luật Quản lý thuế và các Nghị định hướng dẫn – điểm mới của Thông tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2021”

Nằm trong chuỗi các hoạt động đào tạo, hội nghị miễn phí trực tuyến trên nền tảng Zoom nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp...

Trực tuyến qua nền tảng Zoom

14:00

Chi tiết