Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2021 (VCSF 2021)

09/12/2021

Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2021 (VCSF 2021)

Thời gian

09/12/2021, 07:45 - 09/12/2021, 11:20

Địa điểm

Trực tiếp kết hợp với Trực tuyến

VCSF là hoạt động thúc đẩy đối thoại về phát triển bền vững doanh nghiệp quan trọng nhất trong năm do VBCSD-VCCI chủ trì. Với chủ đề “Hướng tới thập kỷ phát triển bền vững tốt đẹp hơn: Không để ai bị bỏ lại phía sau”, những nội dung trọng điểm dự kiến sẽ được thảo luận tại Diễn đàn năm nay chính là những vấn đề then chốt cần được giải quyết nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bao trùm và bền vững trong thập niên 2021-2030.

Tiếp nối những thành tựu đáng tự hào đã đạt được, năm 2021 đánh dấu một giai đoạn phát triển mới với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thập niên 2021 - 2031. Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2021, một trong những sự kiện thúc đẩy đối thoại phát triển bền vững quan trọng nhất trong năm của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) sẽ được tổ chức với chủ đề “Hướng tới thập kỷ phát triển bền vững tốt đẹp hơn: Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

VCSF 2021 gồm 03 hội thảo chuyên đề và 01 Phiên toàn thể. Nhằm đảm bảo tính hiệu quả của Diễn đàn và yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, các hội thảo chuyên đề và Phiên toàn thể được tổ chức vào các ngày khác nhau, theo hình thức kết hợp (trực tiếp và trực tuyến).

Trước đó, 03 Hội thảo chuyên đề đã được tổ chức lần lượt vào ngày 09/09, 14/10 và 15/10/2021. Phiên toàn thể: “Hướng tới thập kỷ phát triển bền vững tốt đẹp hơn: Không để ai bị bỏ lại phía sau” sẽ được tổ chức vào ngày 09/12/2021.

Cụ thể chương trình gồm 02 phần:

08:20 - 11:20: Phiên toàn thể Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF 2021) với chủ đề “Hướng tới thập kỷ phát triển bền vững tốt đẹp hơn: Không để ai bị bỏ lại phía sau”

11:20 - 12:25: Lễ công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI 2021)

Chi tiết về chương trình được đính kèm dưới đây.

Tệp tin đính kèm:

Tải xuống