Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên: Phục hồi và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới

22/02/2022

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên: Phục hồi và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới

Thời gian

18/02/2022, 12:00 - 21/02/2022, 12:00

Địa điểm

Trực tuyến kết hợp với trực tiếp tại Khách sạn Lotte, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Nhằm thảo luận sâu về các vấn đề liên quan đến khôi phục và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh hậu COVID-19, VCCI trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự "Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên: Phục hồi và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới".

1. Tên sự kiện: "Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên: Phục hồi và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới".
2. Thời gian:
  • Phiên Kỹ thuật: 14h00 - 16h25, Thứ Sáu, ngày 18 tháng 02 năm 2022.
  • Phiên Cấp cao: 7h30 - 11h45, Thứ Hai, ngày 21 tháng 02 năm 2022.
3. Địa điểm:
  • Tham dự trưc tiếp: Crystal Grand Ballroom, Khách sạn Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
  • Tham dự trực tuyến: Hội thảo kết nối trực tiếp tới các địa phương trên toàn quốc thông qua ứng dụng Zoom.
4. Nội dung:
  • Kế hoạch khôi phục chuỗi cung ứng, đảm bảo lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh;
  • Thảo luận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và sự phục hồi của nền kinh tế;
  • Xác định vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong phát triển chuỗi giá trị toàn cầu ổn định và bên vững;
  • Định vị doanh nghiệp trong và ngoài nước trong chuỗi cung ứng.
Xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của Quý đại biểu./.
Dưới đây là tài liệu sau Diễn đàn, bao gồm các bài trình bày, bài phát biểu và các kiến nghị của doanh nghiệp và địa phương.