Hội nghị đối thoại về chính sách và TTHC Thuế - Hải quan 2021

01/12/2021

Hội nghị đối thoại về chính sách và TTHC Thuế - Hải quan 2021

Thời gian

08/12/2021, 08:00 - 08/12/2021, 11:00

Địa điểm

Trực tuyến

Thực hiện “Quy chế đối thoại với người nộp thuế và người khai hải quan" ban hành kèm theo Quyết định số 3597/QĐ-TCT ngày 4/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và cơ chế phối hợp công tác hàng năm, tích cực thực hiện Nghị quyết 35/NQ của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Chỉ thị 26 và 07 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35/NQ và các Nghị quyết số 19/NQ và 02/NQ hàng năm về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, VCCI phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế) tổ chức hội nghị đối thoại thường niên với doanh nghiệp năm 2021 nhằm thông tin, tuyên truyền về các chính sách và thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế, hải quan, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan.
Hội nghị đối thoại về chính sách và TTHC Thuế - Hải quan 2021 (dự kiến ngày 08 tháng 12/2021)
Thứ tư, 30-11-2021 | 09:28:00 AM GMT+7 Bản in

Thực hiện “Quy chế đối thoại với người nộp thuế và người khai hải quan" ban hành kèm theo Quyết định số 3597/QĐ-TCT ngày 4/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và cơ chế phối hợp công tác hàng năm, tích cực thực hiện Nghị quyết 35/NQ của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Chỉ thị 26 và 07 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35/NQ và các Nghị quyết số 19/NQ và 02/NQ hàng năm về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, VCCI phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế) tổ chức hội nghị đối thoại thường niên với doanh nghiệp năm 2021 nhằm thông tin, tuyên truyền về các chính sách và thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế, hải quan, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan.

Hội nghị năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại trụ sở VCCI tại Hà Nội và các điểm cầu khác nối có các Chi nhánh, VPĐD của VCCI trên toàn quốc (09 điểm cầu tại các Chi nhánh, Văn phòng đại diện VCCI tại: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Thuận).

Hội nghị năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại trụ sở VCCI tại Hà Nội và các điểm cầu khác nối có các Chi nhánh, VPĐD của VCCI trên toàn quốc (09 điểm cầu tại các Chi nhánh, Văn phòng đại diện VCCI tại: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Thuận).

Điểm cầu chính tại Hà Nội:

Chủ trì hội nghị: Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo VCCI & Lãnh đạo Vụ Chính sách thuế, Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan.

Khách mời: Đại diện Lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp & Đại diện cơ quan báo, đài truyền hình Trung ương và địa phương

Tại các điểm thuộc các Chi nhánh, VPĐD VCCI: Lãnh đạo Cục thuế., Hải quan tại các địa phương; lãnh đạo các Chi nhánh, VPĐD VCCI tại các điểm cầu; đại diện lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp & cơ quan báo, đài truyền hình Trung ương và địa phương.