Hội thảo: Giải pháp huy động nguồn vốn cho doanh nghiệp trong bối cảnh mới

07/05/2021

Hội thảo: Giải pháp huy động nguồn vốn cho doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Thời gian

07/05/2021, 08:30 - 07/05/2021, 11:07

Địa điểm

Toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP
Huy động vốn cho sản xuất kinh doanh là một trong những vấn đề quan trọng có tính chất sống còn đối với doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid -19 đã và đang có tác động rất nghiêm trọng tới nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng.
Nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp và các nhà đầu tư huy động các nguồn vốn hiệu quả, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Câu lạc bộ Các nhà kinh tế (VEC) tổ chức hội thảo:GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN CHO DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH MỚI
    Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cơ quan/Doanh nghiệp tham dự hội thảo. Chúng tôi xin gửi kèm theo chương trình dự kiến và đề nghị đăng ký tham dự trước ngày 06/05/2021.
Trân trọng!

Tệp tin đính kèm:

Tải xuống