Hội thảo “Giải quyết tranh chấp và thanh toán công nợ trong xây dựng”

07/06/2022

Hội thảo “Giải quyết tranh chấp và thanh toán công nợ trong xây dựng”

Thời gian

20/07/2022, 08:00 - 07/06/2022, 09:24

Địa điểm

Hà Nội

Theo đề nghị của nhiều nhà thầu về việc giải quyết vướng mắc, tranh chấp, thanh toán quyết toán trong các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài nhà nước, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam, Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo:

“GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ THANH TOÁN CÔNG NỢ TRONG XÂY DỰNG”

Thời gian dự kiến: từ ngày 20 – 25 tháng 7 năm 2022.

Địa điểm: tại Hà Nội.

Hội thảo dự kiến mời các Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, VTV và các cơ quan truyền thông …

Mục đích của Hội thảo nhằm trao đổi các vấn đề vướng mắc tranh chấp giữa các nhà thầu với chủ đầu tư liên quan đến hợp đồng, điều khoản thanh toán, thủ tục thanh, quyết toán hợp đồng các dự án xây dựng, những kiến nghị của Doanh nghiệp nhà thầu về thanh toán đối với chủ đầu tư, đồng thời đưa ra các kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp, hoà giải, đền bù thiệt hại.

Hội thảo tổ chức trao đổi về các vấn đề liên quan đến thủ tục thanh toán, các vấn đề vướng mắc tranh chấp giữa các nhà thầu với chủ đầu tư để kiến nghị các Bộ, ngành chức năng có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

VCCI trân trọng kính mời Qúy Cơ quan/Chuyên gia/Nhà nghiên cứu tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo.

Xin chân thành cảm ơn.