Hội thảo tọa đàm trực tuyến “Quản trị sự thay đổi hiệu quả - Yếu tố quan trọng trong chuyển đổi số tại doanh nghiệp”

16/05/2022

Hội thảo tọa đàm trực tuyến “Quản trị sự thay đổi hiệu quả - Yếu tố quan trọng trong chuyển đổi số tại doanh nghiệp”

Thời gian

27/05/2022, 09:00 - 27/05/2022, 11:00

Địa điểm

Trực tuyến qua Zoom

Hội thảo được tổ chức với mục đích giúp doanh nghiệp tiếp cận với một số giải pháp thực tiễn và thông qua các nghiên cứu, bài học kinh nghiệm được chia sẻ từ các chuyên gia để tìm ra lời giải cho bài toán quản trị sự thay đổi hiệu quả, tiến tới chuyển đổi số thành công.
Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp

Ngày nay, sự thay đổi lớn nhất và nhanh nhất là sự thay đổi về công nghệ. Việc kết nối ngày càng thuận tiện giữa con người với vạn vật trong cuộc CMCN 4.0 đang dần làm thay đổi nhu cầu của thị trường. Để theo kịp và duy trì tính cạnh tranh, doanh nghiệp phải điều chỉnh theo những nhu cầu này bằng cách số hóa các quy trình, mô hình sản xuất kinh doanh và bắt buộc phải tham gia vào cuộc chơi tất yếu mang tên “Chuyển đổi số”. Do vậy, quản trị sự thay đổi hiệu quả là tiền đề quan trọng nhằm nâng cao tỷ lệ thành công trong công cuộc chuyển đổi số của mỗi tổ chức.

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2026”, với mục đích giúp doanh nghiệp tiếp cận với một số giải pháp thực tiễn và thông qua các nghiên cứu, bài học kinh nghiệm được chia sẻ từ các chuyên gia để tìm ra lời giải cho bài toán quản trị sự thay đổi hiệu quả, tiến tới chuyển đổi số thành công, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì, phối hợp với Công ty SAP Việt Nam và Amazon Web Services Việt Nam tổ chức hội thảo, tọa đàm

Quản trị sự thay đổi hiệu quả -

Yếu tố quan trọng trong chuyển đổi số tại doanh nghiệp

  • Thời gian: 09:00 - 11:00, ngày 27/05/2022
  • Hình thức trực tuyến: Trên website VCCI, phần mềm Zoom
  • Chi phí tham gia: Miễn phí

Kính mời Quý đơn vị quan tâm tham dự!

Tải công văn mời tại đây

Tải nội dung chương trình tại đây

Tải phiếu đăng ký tại đây

Hoặc Quý đơn vị có thể điền đăng kí trực tuyến theo mẫu sau:

https://docs.google.com/forms/d/1qwUKGQj0u7f7VkNXS8CkWLn7B-AoLzSOvZvckf0820I/viewform?edit_requested=true

Tìm hiểu thông tin và đăng kí xin liên hệ:

Hoàng Thắng : 0904.30.27.25

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Viện Tin học Doanh Nghiệp

Tầng 4 Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Tel: 024. 8582 3979 - Fax: 024.3574 2621

Email: thangnh@vcciesp.vn , thangnh81@gmail.com