Hội thảo trực tuyến “Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện - Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển trong trạng thái bình thường mới”

23/11/2021

Hội thảo trực tuyến “Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện - Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển trong trạng thái bình thường mới”

Thời gian

15/12/2021, 09:00 - 15/12/2021, 12:00

Địa điểm

Trực tuyến

Với mục đích hỗ trợ cộng đồng DN tìm được giải pháp chuyển đổi số toàn diện phù hợp nhằm khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới
Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp
Ứng phó với đại dịch Covid-19 và hậu quả từ đại dịch là một trong những thách thức lớn nhất cho DN trong giai đoạn hiện nay. "Trạng thái bình thường mới" do đại dịch Covid-19 đặt ra những vấn đề mới cho quản lý trên bình diện quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi phải có những điều chỉnh chính sách phù hợp, ứng phó Covid và phục hồi phát triển kinh tế là trung tâm, lãnh đạo DN phải chủ động thích ứng linh hoạt để có thể duy trì và phát triển bền vững.
Với mục đích hỗ trợ cộng đồng DN tìm được giải pháp chuyển đổi số toàn diện phù hợp nhằm khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, trong khuôn khổ Dự án “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty Microsoft Việt Nam tổ chức hội thảo, tọa đàm trực tuyến:
“Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện - Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển trong trạng thái bình thường mới”
  • Thời gian: 09:00 - 11:00, ngày 15/12/2021
  • Hình thức trực tuyến: Trên website của VCCI, Microsoft Teams
  • Chi phí tham gia: Miễn phí
Kính mời Quý đơn vị quan tâm tham dự!
Tải công văn mời tại đây
Tải nội dung chương trình tại đây
Tải phiếu đăng ký tại đây
Hoặc Quý đơn vị có thể điền đăng kí trực tuyến theo mẫu sau tại đây
Tìm hiểu thông tin và đăng kí xin liên hệ:
Hoàng Thắng : 0904.30.27.25
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Viện Tin học Doanh Nghiệp
Tầng 4 Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội
Tel: 024. 8582 3979 - Fax: 024.3574 2621