Lớp đào tạo “Vận tải mùa Covid-19 và những lưu ý cho doanh nghiệp ngành Logistics”

26/08/2021

Lớp đào tạo “Vận tải mùa Covid-19 và những lưu ý cho doanh nghiệp ngành Logistics”

Thời gian

26/08/2021, 09:30 - 26/08/2021, 11:30

Địa điểm

Trực tuyến qua nền tảng Zoom

Nội dung lớp đào tạo:

  • Thủ tục thông hành và những hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp vận tải bối cảnh Covid-19 hiện nay;
  • Những lưu ý về khía cạnh pháp lý cho doanh nghiệp ngành Logistics trong quá trình vận hành, hoạt động.
Đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống con người trên toàn thế giới. Để đảm bảo an toàn, các nước đã áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng đồng thời cũng cũng khiến chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ đứt gãy và đảo lộn, trong đó có các hoạt động Logistics. Theo khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam (VLA), trong quý I/2020, 15 – 50% hoạt động của các doanh nghiệp Logistics bị ảnh hưởng (giảm về hoạt động và doanh thu) tùy theo loại hình dịch vụ cung cấp. Khoảng 97% doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics là vừa và nhỏ nên bị tác động nặng nề. Từ tháng 5/2020, hoạt động logistics được phục hồi theo nền kinh tế nhưng hiện nay nhìn chung khoảng 20% doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics vẫn còn suy giảm về hoạt động.
Để hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hoạt động trong thời điểm Covid-19, nhà nước đã ban hành nhiều hướng dẫn, tạo thuận lợi trong công tác lưu thông hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo an toàn dịch bệnh. Nhằm giúp các doanh nghiệp cập nhật kịp thời những hướng dẫn trên cũng như hiểu rõ vấn đề pháp lý về điều khoản bất khả kháng để áp dụng miễn trách và các phương pháp khắc phục thiệt hại, chia sẻ rủi ro giữa doanh nghiệp Logistics và đối tác, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc VIAC phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh (VCCI) tại TP. Hải Phòng tổ chức Lớp đào tạo trực tuyến với chủ đề "Vận tải mùa Covid-19 và những lưu ý cho doanh nghiệp ngành logistics", với thông tin cụ thể như sau:
Thời gian: 8h30 – 11h30, ngày 24/8/2021 (Thứ Ba)
Hình thức: Trực tuyến qua nền tảng Zoom
Học phí: Chương trình không thu phí
Nội dung lớp đào tạo:
  • Thủ tục thông hành và những hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp vận tải bối cảnh Covid-19 hiện nay;
  • Những lưu ý về khía cạnh pháp lý cho doanh nghiệp ngành Logistics trong quá trình vận hành, hoạt động.
Báo cáo viên:
  • Ông Vũ Xuân Phong - Phó Chủ tịch, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC);
  • Ông Trần Đức Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Công tác Hội viên, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA);
  • Ông Châu Việt Bắc - Phó Tổng Thư ký, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC);
  • Ông Đặng Việt Anh - Giám đốc Công ty Luật TNHH ANHISA, Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC);
  • Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân - Trưởng Ban Pháp luật, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA).

Tệp tin đính kèm:

Tải xuống