Tọa đàm về xây dựng và phát triển Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện (DDCI)

14/01/2022

Tọa đàm về xây dựng và phát triển Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện (DDCI)

Thời gian

20/01/2022, 13:00 - 20/01/2022, 17:00

Địa điểm

Tham gia trực tiếp ở Khách sạn Mường Thanh Luxury, TP. Hạ Long, Quảng Ninh và Tham gia trực tuyến qua nền tảng Zoom

Kính gửi: Quý cơ quan

Nhằm thảo luận sâu về phương pháp, chia sẻ kinh nghiệm tốt, thúc đẩy việc sử dụng và phát triển bộ Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện (DDCI) một cách hiệu quả và bền vững, VCCI trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự Tọa đàm về xây dựng và phát triển Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện (DDCI).

1. Chủ trì: Lãnh đạo VCCI và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đồng chủ trì.
2. Thời gian: 13h00 - 17h00, Thứ Năm, ngày 20 tháng 01 năm 2022.
3. Địa điểm:
  • Tham dự trưc tiếp: Khách sạn Mường Thanh Luxury, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Hướng dẫn đăng ký tham dự đính kèm theo).
  • Tham dự trực tuyến: Hội thảo kết nối trực tiếp tới các địa phương trên toàn quốc thông qua ứng dụng Zoom (Ban tổ chức sẽ cung cấp đường link quan email đăng ký tham dự của đại biểu).
4. Nội dung:
  • Cung cấp bức tranh tổng thể về việc thực hiện DDCI trên toàn quốc.
  • Chia sẻ kinh nghiệm thực tế triển khai DDCI từ các tỉnh, thành phố đã thực hiện thành công.
  • Trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện DDCI.
  • Thảo luận về xây dựng một khung hướng dẫn thống nhất về các triển khai DDCI.
Để thuận tiện cho công tác tổ chức sự kiện, đề nghị Quý cơ quan vui lòng đăng ký tham dự tới Ban Pháp chế, VCCI trước ngày 20/01/2022.
Chi tiết liên hệ:
Chị Nguyễn Lê Hà, Ban Pháp chế, VCCI;
SĐT: 024 35771460,
Fax: 024 35771459;
Xin trân trọng kính mời và cảm ơn sự tham gia của Quý cơ quan./.

Tệp tin đính kèm:

Tải xuống