VCCI Nghệ An: Hội nghị trực tuyến: “Nội dung mới của Luật Quản lý thuế và các Nghị định hướng dẫn – điểm mới của Thông tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2021”

15/07/2021

VCCI Nghệ An: Hội nghị trực tuyến: “Nội dung mới của Luật Quản lý thuế và các Nghị định hướng dẫn – điểm mới của Thông tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2021”

Thời gian

15/07/2021, 14:00 - 15/07/2021, 17:00

Địa điểm

Trực tuyến qua nền tảng Zoom

Nằm trong chuỗi các hoạt động đào tạo, hội nghị miễn phí trực tuyến trên nền tảng Zoom nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng cũng như phát triển trong và sau thời kỳ dịch bệnh Covid-19, Chi nhánh VCCI tại Nghệ An tiếp tục tổ chức Hội nghị trực tuyến “Nội dung mới của Luật Quản lý thuế và các Nghị định hướng dẫn – điểm mới của Thông tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2021” vào ngày 15/07/2021.
Tham dự và chủ trì Hội nghị có Bà Đào Thị Kim Hoa – Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh VCCI Nghệ An; Bà Nguyễn Thị Cúc - Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cùng gần 300 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, đơn vị tại Nghệ An, Hà Tĩnh.
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, trừ các quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử của Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022. Kèm theo đó là các Nghị định hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Đây đều là những văn bản pháp luật quan trọng mà mỗi doanh nghiệp, người làm kế toán cần nắm rõ để hiểu và thực hiện đúng, nhằm tuân thủ đúng quy định pháp luật và hạn chế sai sót, rủi ro trong công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp mình.
Sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Quản lý thuế đã đạt được kết quả khả quan. Luật là cơ sở để thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý thuế. Với các giải pháp đồng bộ cả về chính sách lẫn ứng dụng CNTT, giảm số giờ nộp thuế, mang lại hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế, góp phần giảm thời gian và chi phí thủ tục, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; cơ sở đối tượng nộp thuế đã được mở rộng, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định; số thu ngân sách Nhà nước cán mốc 1 triệu tỷ đồng; số lượng người nộp thuế tăng nhanh qua các năm.
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe bà Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam trình bày các Nghị định về chính sách quản lý thuế: Nghị định 123, Nghị định 125, Nghị định 126… Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về Thuế GTGT, Thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Tuy nhiên, việc thường xuyên bổ sung, sửa đổi đã ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế dẫn đến thiếu thống nhất trong một số văn bản quy định pháp luật; công tác quản lý thuế chưa theo kịp thực tiễn phát triển giao dịch thương mại và dịch vụ toàn cầu, chưa hỗ trợ tốt cho mục tiêu hiện đại hóa cơ quan quản lý thuế; một số quy định về nguyên tắc quản lý thuế, quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế chưa được quy định một cách đầy đủ; các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhất là cấp bộ, ngành, địa phương chưa được xác định rõ, vì vậy sự phối hợp giữa các cơ quan còn chưa chặt chẽ, quan hệ giữa người nộp thuế và cơ quan thuế chưa thực sự cân bằng, còn nghiêng về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuế hơn là quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế.
Cũng tại Hội nghị, những khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế và những vấn đề liên quan khác từ phía các doanh nghiệp đã được giải đáp đầy đủ, nhanh chóng./.
Phan Duy Hùng – Chi nhánh VCCI Nghệ An.