Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam

09/02/2022

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Để thực hiện Nghị định thư của các nước ASEAN và Công ước HS, Việt Nam và các nước ASEAN đã tiến hành xây dựng Danh mục AHTN 2022, được chi tiết ở cấp độ 8 số và dựa trên phiên bản HS 2022 của Hệ thống hài hòa mô tả và mã số hàng hóa của Tổ chức hải quan thế giới. Dự kiến Danh mục này sẽ đồng bộ các chú giải, mã số và mô tả nhằm thúc đẩy tự do luân chuyển hàng hóa, hội nhập kinh tế trong khu vực.

Trên cơ sở Danh mục AHTN 2022 đã được phê duyệt, Bộ Tài chính đã biên soạn dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam thay thế Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/2/2019. Dự thảo gồm 21 Phần, 97 Chương, có tổng số 16.726 dòng hàng bao gồm các cấp độ 4 số, 6 số và 8 số, trong đó có 14.970 dòng hàng giữ nguyên mô tả tiếng Anh so với phiên bản AHTN 2017 và 1756 dòng hàng mô tả mới (chi tiết trong file đính kèm).

Dự kiến Dự thảo này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Thông tư mới này.

Các góp ý của Doanh nghiệp xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập trước ngày 20/02/2022 qua email hoặc qua đường bưu điện tới:

Trung tâm WTO và Hội nhập

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024-35771458

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp.

Dự thảo Thông tư được đính kèm dưới đây: