Dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021

25/09/2021

Dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp
Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo gia hạn áp dụng mức giá hỗ trợ cho dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa, dịch vụ chuyên ngành khác không thuộc danh mục dịch vụ hàng không, phi hàng không do Nhà nước quy định khung giá. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hàng không, cảng hàng không, sân bay.
Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.
Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 21/9/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.
Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):
Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459
Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Tệp tin đính kèm:

Tải xuống