Lấy ý kiến doanh nghiệp về rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch COVID-19

03/08/2021

Lấy ý kiến doanh nghiệp về rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch COVID-19
Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội
Để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn từ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.
Là một thành viên của Tổ Công tác, để nhận diện chính xác các vấn đề tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch COVID-19, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội chia sẻ thông tin, đánh giá về những quy định bất cập, không phù hợp với thực tiễn và/hoặc những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật, có thể kèm theo các vụ việc cụ thể từ thực tiễn kinh doanh của mình và/hoặc các doanh nghiệp thành viên..
Để Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp góp ý thuận lợi, Công văn hướng dẫn và các Mẫu rà soát được đính kèm Công văn này và được đăng tải trên trang web của VCCI tại bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/8/2021 để kịp tổng hợp gửi Bộ Tư pháp.
Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):
Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Tệp tin đính kèm:

Tải xuống