Rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp

18/01/2022

Rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp
Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Ngày 12/01/2022, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã nhận được công văn số 156/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi các Luật thuế (giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp).

Để tham gia hiệu quả vào quá trình này, nhận diện chính xác các vấn đề tồn tại của pháp luật thuế hiện hành, từ đó đề xuất giải pháp sửa Luật phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội chia sẻ thông tin, đánh giá về những bất cập, vướng mắc trong các quy định pháp luật về thuế (giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp).

Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp vui lòng nêu ngắn gọn các vấn đề vướng mắc, bất cập và chỉ dẫn tới các quy định cụ thể trong các văn bản liên quan, nếu có.

VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 25/01/2022 để kịp tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Tệp tin đính kèm:

Tải xuống