VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

08/03/2021

VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp
Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Dự thảo Thông tư về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam -CTCP vay và về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.
Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.
Toàn văn Dự thảo và Bản Thuyết minh được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 23/03/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.
Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):
Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Tệp tin đính kèm:

Tải xuống