Đề xuất hàng loạt chính sách ưu đãi phát triển đội tàu biển Việt Nam

Đề xuất hàng loạt chính sách ưu đãi phát triển đội tàu biển Việt Nam

03/06/2022

Để phát triển đội tàu biển Việt Nam, hàng loạt, chính sách được Cục Hàng hải đề xuất để giảm gánh nặng tài chính cho các chủ tàu...
Giải pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ chuẩn bị tiến hành IPO

Giải pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ chuẩn bị tiến hành IPO

03/06/2022

IPO (Initial Public Offering), có nghĩa là phát hành lần đầu ra công chúng. Thuật ngữ này được dùng để chỉ hoạt động lần đầu phát hành cổ phiếu...
Đề xuất cộng thêm hệ số khi tính lương tối thiểu giờ

Đề xuất cộng thêm hệ số khi tính lương tối thiểu giờ

03/06/2022

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, xem xét tính mức lương tối thiểu giờ có cộng thêm hệ số bổ sung để bảo vệ người lao động làm việc theo giờ....
Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

03/06/2022

Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN về hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh...
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra mắt Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra mắt Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

02/06/2022

Cục Phát triển doanh nghiệp (AED - Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã ra mắt Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu, tìm kiếm thông tin về cơ...
Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP): Cơ hội lớn cho xuất khẩu thủy sản sau đại dịch

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP): Cơ hội lớn cho xuất khẩu thủy sản sau đại dịch

02/06/2022

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 đang mở ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt tận dụng ưu...
Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022

Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022

02/06/2022

Ngày 28/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP quy định gia hạn nộp một số khoản thuế và tiền thuê đất trong năm 2022. Để người nộp thuế biết...
Hà Nội: 6 giải pháp để nâng chỉ số phát triển công nghiệp hỗ trợ

Hà Nội: 6 giải pháp để nâng chỉ số phát triển công nghiệp hỗ trợ

02/06/2022

Trong năm 2022, TP. Hà Nội đề ra 6 giải pháp để phát triển công nghiệp hỗ trợ, hướng đến mục tiêu chỉ số phát triển công nghiệp hỗ trợ tăng trên 11%.
Từ 15/07/2022, người lao động được phép tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp

Từ 15/07/2022, người lao động được phép tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp

02/06/2022

Ngày 28/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2022/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Trong đó, Nghị định có quy định về việc cho...