Giải pháp thực hiện gói hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp hiệu quả?

Giải pháp thực hiện gói hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp hiệu quả?

01/06/2022

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư hướng dẫn các ngân hàng thực hiện việc hỗ trợ 2% lãi suất vay vốn. Đây là chính...
Gói hỗ trợ lãi suất 2% có cứu ngành hàng không thoát lỗ?

Gói hỗ trợ lãi suất 2% có cứu ngành hàng không thoát lỗ?

01/06/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP hỗ trợ lãi suất 2%, với quy định về các đối tượng được thụ hưởng. Theo đó, ngành hàng không và...
Từ 01/06/2022: Thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Từ 01/06/2022: Thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

01/06/2022

Trên cơ sở xem xét 12 tuyến cao tốc đang thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ và thống nhất với Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính...
Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

01/06/2022

Ngày 28/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân...
Cá nhân, hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp còn bỡ ngỡ với hóa đơn điện tử

Cá nhân, hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp còn bỡ ngỡ với hóa đơn điện tử

31/05/2022

Theo luật quản lý thuế 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua, từ ngày 1/7/2022 tất cả các doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, song qua quá trình...
Chậm nhất ngày 30/09/2022 để nộp Giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Chậm nhất ngày 30/09/2022 để nộp Giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

31/05/2022

Ngày 28/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân...
Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

31/05/2022

Tại dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ Khoa học và...
Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

31/05/2022

Ngày 30/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tại các Ngân hàng Chính sách xã hội,...
Mức ưu đãi gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất

Mức ưu đãi gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất

30/05/2022

Ngày 28/5/2022, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu...