Duy trì mối quan hệ với khách hàng trong thời kỳ Covid-19

Duy trì mối quan hệ với khách hàng trong thời kỳ Covid-19

25/09/2021

Một số khuyến nghị giúp doanh nghiệp duy trì mối quan hệ với khách hàng trong thời kỳ Covid-19
Các biện pháp an toàn nơi làm việc để thích ứng với COVID-19

Các biện pháp an toàn nơi làm việc để thích ứng với COVID-19

25/09/2021

Sau đây là một số khuyến nghị về các biện pháp đảm bảo an toàn tại nơi làm việc dành cho các doanh nghiệp để ứng phó với Covid-19
Bảo đảm an toàn cho người lao động tại nơi làm việc

Bảo đảm an toàn cho người lao động tại nơi làm việc

25/09/2021

Người sử dụng lao động và người lao động cần làm gì để được đảm bảo an toàn nơi làm việc?
Khuyến nghị phương án phục hồi kinh doanh cho doanh nghiệp sau Covid-19

Khuyến nghị phương án phục hồi kinh doanh cho doanh nghiệp sau Covid-19

25/09/2021

Phương án này được khuyến nghị cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau khi phát sinh tình huống khẩn cấp
Dành cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đưa người lao động ra nước ngoài làm việc

Dành cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đưa người lao động ra nước ngoài làm việc

25/09/2021

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở cả trong nước và thế giới, một số thị trường truyền thống dừng tiếp nhận lao động Việt Nam. Trước tình hình đó, nhiều...
Dành cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú

Dành cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú

25/09/2021

Mô hình ứng phó cho doanh nghiệp lữ hành, du lịch, lưu trú
Dành cho doanh nghiệp sản xuất - Nhóm giải pháp về sản phẩm

Dành cho doanh nghiệp sản xuất - Nhóm giải pháp về sản phẩm

25/09/2021

Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp (DN). Đứng trước khó khăn, các DN đã đề ra giải...
Dành cho doanh nghiệp sản xuất - Nhóm giải pháp về chuyển đổi phương thức bán hàng truyền thống

Dành cho doanh nghiệp sản xuất - Nhóm giải pháp về chuyển đổi phương thức bán hàng truyền thống

25/09/2021

Thời gian qua, trước những diễn biến căng thẳng của dịch Covid-19, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) trong tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn....