Các đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất 2022

Các đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất 2022

30/05/2022

Ngày 28/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền...
Hà Nội sửa đổi, bổ sung quy định về thu hồi, giao và cho thuê đất

Hà Nội sửa đổi, bổ sung quy định về thu hồi, giao và cho thuê đất

30/05/2022

Ngày 25/5/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 22/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết...
Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

30/05/2022

Ngày 28/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và...
Phát động Chương trình CSI 2022

Phát động Chương trình CSI 2022

27/05/2022

Ngày 26/05/2022, Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022 (CSI 2022) đã chính thức được phát động.
Phát động Chương trình CSI 2022

Phát động Chương trình CSI 2022

27/05/2022

Ngày 26/05/2022, Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022 (CSI 2022) đã chính thức được phát động.
Quy trình để người lao động nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà

Quy trình để người lao động nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà

27/05/2022

Ngày 28/03/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao...
04 chế độ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

04 chế độ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

27/05/2022

Ngày 10/05/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định 80/2021/NĐ-CP về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và...
Hạn nộp Giấy gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô lắp trong nước

Hạn nộp Giấy gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô lắp trong nước

27/05/2022

Ngày 24/05/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện 06/CĐ-TCT về việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất...
Phương thức hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Phương thức hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

26/05/2022

Ngày 20/05/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất...