Ban hành hướng dẫn các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định RCEP

09/05/2022 | Tiêu điểm

Ban hành hướng dẫn các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định RCEP

Ngày 08/05/2022, Thông tư 07/2022/TT-BCT về hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) chính thức có hiệu lực.

Theo Thông tư 07, Cơ quan điều tra có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho nước thành viên bị điều tra về việc nhận được Hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá ít nhất 07 ngày trước khi Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp tạm thời và biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp sẽ không áp dụng cho hàng hóa có xuất xứ từ nước Thành viên đáp ứng các điều kiện sau:

  • Thị phần nhập khẩu hàng hóa liên quan có xuất xứ từ nước thành viên có khối lượng, số lượng không vượt quá 3% tổng nhập khẩu hàng hóa đó từ tất cả các nước thành viên.
  • Tổng thị phần nhập khẩu hàng hóa liên quan có xuất xứ từ các nước thành viên quy định ở trên xét về khối lượng, số lượng không vượt quá 9% tổng nhập khẩu hàng hóa đó từ tất cả các nước thành viên.

Ngoài ra, không áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp trong thời hạn 01 năm kể từ ngày việc cắt giảm thuế hoặc xóa bỏ thuế quan đầu tiên có hiệu lực đối với hàng hóa có xuất xứ từ các nước thành viên theo cam kết trong Hiệp định RCEP.