Khuyến nghị từ CDC về chương trình tiêm chủng Covid-19 tại nơi làm việc

Khuyến nghị từ CDC về chương trình tiêm chủng Covid-19 tại nơi làm việc

17/12/2021

Bằng cách cung cấp các thông tin chi tiết về việc tiêm chủng Covid-19, đồng thời thiết lập chính sách hỗ trợ công bằng và phương án thực hiện chi...
Khuyến nghị của WHO về đảm bảo an toàn Covid-19 đối với doanh nghiệp thực phẩm

Khuyến nghị của WHO về đảm bảo an toàn Covid-19 đối với doanh nghiệp thực phẩm

15/12/2021

Trong quá trình phục hồi sau giãn cách xã hội, một trong những lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp chắc chắn phải quay trở lại nơi làm việc bình thường chính...
Hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại khu vực dịch vụ

Hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại khu vực dịch vụ

09/12/2021

HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM DỊCH COVID-19 TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ, CHỢ, NHÀ HÀNG (Ban hành kèm theo...
Xu hướng làm việc kết hợp “hybrid working” trong bối cảnh “bình thường mới” hậu Covid-19

Xu hướng làm việc kết hợp “hybrid working” trong bối cảnh “bình thường mới” hậu Covid-19

23/11/2021

Trong lúc chờ đến lúc đại dịch Covid-19 hoàn toàn chấm dứt thì con người phải điều chỉnh lối sống và sinh hoạt của mình. Một trong những thay đổi đó...
Khuyến nghị của WHO về cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với các hoạt động tập trung đông người trong tình hình mới

Khuyến nghị của WHO về cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với các hoạt động tập trung đông người trong tình hình mới

13/11/2021

Với mục đích cung cấp hướng dẫn cho các nhà tổ chức có tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người về việc đưa ra các quyết định liên...
Khuyến nghị về kế hoạch đánh giá rủi ro COVID-19 trong môi trường làm việc

Khuyến nghị về kế hoạch đánh giá rủi ro COVID-19 trong môi trường làm việc

12/11/2021

Khuyến nghị về kế hoạch đánh giá rủi ro COVID-19 trong môi trường làm việc (Theo Khuyến nghị của WHO (update 64) và Công văn 6666/BYT-MT của Bộ Y tế về việc hướng...
Các biện pháp an toàn nơi làm việc để thích ứng với COVID-19

Các biện pháp an toàn nơi làm việc để thích ứng với COVID-19

25/09/2021

Sau đây là một số khuyến nghị về các biện pháp đảm bảo an toàn tại nơi làm việc dành cho các doanh nghiệp để ứng phó với Covid-19
Bảo đảm an toàn cho người lao động tại nơi làm việc

Bảo đảm an toàn cho người lao động tại nơi làm việc

25/09/2021

Người sử dụng lao động và người lao động cần làm gì để được đảm bảo an toàn nơi làm việc?