Bảo đảm an toàn cho người lao động tại nơi làm việc

25/09/2021 | Bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp và người lao động

Bảo đảm an toàn cho người lao động tại nơi làm việc
Người sử dụng lao động và người lao động cần làm gì để được đảm bảo an toàn nơi làm việc?

1. Cho phép người lao động làm việc ở nhà, nếu công việc không yêu cầu phải làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp

2. Bảo đảm khoảng cách an toàn: ít nhất 01 mét giữa những người lao động với nhau, trong phạm vi có thể.

3. Khuyến khích người lao động thường xuyên rửa tay trong vòng ít nhất 20 giây với xà phòng và nước hoặc sử dụng dung dịch rửa tay chứa cồn và thực hành vệ sinh cá nhân

4. Bảo đảm nơi làm việc thường xuyên được làm sạch và khử khuẩn các bề mặt có tiếp xúc với người sử dụng lao động

5. Cung cấp thiết bị bảo hộ như tấm che chắn cá nhân, khẩu trang tại nơi làm việc cho người lao động

6. Lưu ý các biểu hiện của người bị nhiễm COVID-19 và cho phép họ làm việc ở nhà hoặc nghỉ làm nếu họ cảm thấy không khoẻ. Khuyến khích những người này đi xét nghiệm.

7. Bố trí các biển báo và chỉ dẫn an toàn cho người lao động tại nơi làm việc

Tham khảo thêm tại đây