Các biện pháp an toàn nơi làm việc để thích ứng với COVID-19

25/09/2021 | Bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp và người lao động

Các biện pháp an toàn nơi làm việc để thích ứng với COVID-19
Sau đây là một số khuyến nghị về các biện pháp đảm bảo an toàn tại nơi làm việc dành cho các doanh nghiệp để ứng phó với Covid-19

1. Tăng cường giao tiếp với người lao động để nắm tình hình sức khoẻ, năng lực lao động để có biện pháp phù hợp

2. Tập huấn cho người quản lý, phụ trách các bộ phận về COVID-19

3. Tìm kiếm các phương án sản xuất và cung cấp dịch vụ khác nhằm hạn chế tiếp xúc như: chuyển đặt hàng online; sử dụng các biện pháp không dùng tiền mặt (chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử…);

4. Tìm hiểu và cập nhật kế hoạch tiêm vaccine tại địa phương

5. Đánh giá rủi ro

6. Cập nhật các quy định nội bộ hiện hành cho phù hợp với tình hình COVID-19 và thông báo tới toàn bộ người lao động.

  • Ban hành các nhiệm vụ mới (về bảo đảm an toàn sức khoẻ) và các quy trình làm việc tiêu chuẩn của doanh nghiệp
  • Cho phép người lao động đóng góp vào việc xây dựng các tiêu chuẩn này và thường xuyên điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế
  • Lưu trữ các quy định này và cho phép người lao động tiếp cận chúng dễ dàng
  • Thông báo với người lao động về những thay đổi và đảm bảo họ hiểu tầm quan trọng của việc làm này
  • Tập huấn cho cấp quản lý về các quy định mới