Các địa phương chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch

01/03/2022 | Tiêu điểm

Các địa phương chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch
Ngày 25/02/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn 597/BVHTTDL-TCDL về công tác chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch.

Theo đó, để triển khai phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở quản lý du lịch các tỉnh/thành phố thực hiện các nội dung sau:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành kế hoạch, phương án mở cửa du lịch phù hợp với địa phương. Tuyên truyền về kế hoạch mở cửa lại du lịch bảo đảm an toàn, hiệu quả, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục triển khai Chương trình Phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách du lịch sau 2 năm dịch Covid-19.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành các chính sách kích cầu thu hút khách như giảm giá vé tham quan, tặng thêm dịch vụ trải nghiệm cho khách du lịch. Phổ biến, thực hiện các chính sách giảm phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành, phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, giảm tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành...

Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn chuẩn bị cho mở cửa lại hoạt động du lịch, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

Chỉ đạo, hướng dẫn các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn:

  • Chủ động xây dựng kế hoạch mở cửa hoạt động du lịch trong đó có các phương án phòng, chống dịch Covid-19 và xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 theo quy định.
  • Tự kiểm tra, rà soát chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ; đầu tư cải thiện, nâng cấp các khu vực xuống cấp; tăng cường, mở rộng hạ tầng kỹ thuật dịch vụ phục vụ khách, đáp ứng yêu cầu theo các điều kiện và tiêu chuẩn hiện hành...

Theo Luật Việt Nam.