Chi trả hỗ trợ nhà ở cho công nhân: Nhiều địa phương rút gọn thủ tục

09/05/2022 | Tiêu điểm

Chi trả hỗ trợ nhà ở cho công nhân: Nhiều địa phương rút gọn thủ tục

Cuối tháng 3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng triển khai, việc chi trả tiền hỗ trợ vẫn chưa đến tay người lao động. Các địa phương, doanh nghiệp vẫn đang tập hợp danh sách để thực hiện theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Hai địa phương có đông lao động di cư đến làm việc là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều vừa mới ban hành kế hoạch thực hiện trong một tuần trở lại đây và đều đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi trả hỗ trợ.

Tại Hà Nội

Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là cấp cuối cùng phê duyệt hồ sơ và cấp kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Tuy nhiên, tại Quyết định 1426/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã được phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Nhờ việc rút gọn quy trình như trên, thời gian từ lúc doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện đến khi nhận quyết định hỗ trợ và chi trả cho người lao động có thể sẽ nhanh hơn.

Để được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, người lao động ở Hà Nội làm đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu nộp doanh nghiệp. Sau đó, doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ, công khai tại nơi làm việc rồi gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận lao động đang đóng bảo hiểm.

Tại TP. Hồ Chí Minh

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện là đơn vị thực hiện thẩm định, xét duyệt đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp và ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo việc thực hiện chi trả hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch. Cùng với đó, tổ chức công tác giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

UBND TP HCM cho biết nguyên tắc là không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ. Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 1 lần trong 1 tháng và không quá 3 tháng.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động do doanh nghiệp nộp cho ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã thẩm định và phê duyệt. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất hết ngày 15/8/2022.